Keuze voor een kwaliteits- managementsysteem

Het inrichten van een managementsysteem zorgt ervoor dat beleid en de belangrijkste processen van een organisatie zijn opgesteld, dat rollen en verantwoordelijkheden zijn belegd, vastgelegd en gecommuniceerd en dat er een cyclus van continue verbeteren is ingericht. Door dit te doen verbetert als organisatie het kwaliteitsbeleid en wordt informatie op een gestructureerde manier vastgelegd. Hiermee kan de organisatie zich beter focussen en wordt het geven van richting aan de strategie en de doelen die gesteld zijn gemakkelijker.

De keuze om uw organisatie in te richten op basis van een managementsysteem geeft aan dat je nadenkt over verbeteringen. Misschien wilt u gecertificeerd worden. Nu of in de toekomst. Het zorgt er in elk geval dat u verder nadenkt over de (toekomstige) inrichting van uw organisatie.

Lees nu deze brochure over het maken van de keuze tussen ISO en EFQM als algemeen kwaliteitsmanagementsysteem voor uw organisatie.