Werken op afstand

Dit voorjaar heeft het op afstand werken een grote vlucht genomen. Doordat ineens veel mensen thuis moesten gaan werken vanwege de door de overheid opgelegde Social Distancing zodat de verspreiding van het Covid-19 virus zou kunnen afvlakken, merken we wat de effecten zijn van het continue thuiswerken. Een naast het feit dat ouders ook gedeeltelijk thuisschool aan het organiseren zijn, lukt het op afstand werken veelal goed. Het Nederlandse internet-netwerk kan de hoeveel thuiswerker aan, zoals aangegeven wordt door de grootste providers (https://www.bright.nl/nieuws/artikel/5055516/providers-capaciteit-internet-voldoende-voor-thuiswerken).

En dat is goed nieuws voor projecten. Want ook op afstand kunnen deze doorgaan.
Er zijn veel digitale overlegmiddelen, zoals Zoom, Google Hangouts, Skype of Microsoft Teams, samenwerking op afstand neemt een vlucht door het gebruik van Trello borden.

Hoe werk je eigenlijk samen op afstand? Alle technische problemen die zeker aanwezig zijn nagelaten, is het belangrijk om gezamenlijk de doelen van projecten te herzien. Om gezamenlijk te bespreken wat de komende periode bereikt moet worden. Dit moet vastgelegd worden op een plek waar iedere medewerker aan het project bij kan. Bijvoorbeeld een SharePoint of Onedrive locatie, een nieuw ingericht Trello bord dat gebruikt kan worden als scrum bord enzovoorts. En wanneer doelen bepaald zijn, worden taken herbesproken en kan de planning herzien worden.

Wanneer er op afstand gewerkt wordt is het belangrijk dat er goed contact gehouden wordt. Dat er tijdig updates gestuurd worden of dat iemand, wanneer hij vast loopt dit ook tijdig meldt, zodat de projectleider, ondanks dat er afstand is, hier goed op kan blijven sturen.

ARPD kan ondersteunen bij het inrichten van uw (nieuwe) processen om op afstand werken goed mogelijk te maken. Neem contact op en dan kijken we waar wij uw organisatie mee kunnen helpen.