Verantwoordelijkheden

Een goed kwaliteitsmanagementsysteem heeft de diverse rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie goed vastgelegd en gecommuniceerd naar de betrokkenen.

Maar hoe bepaalt u nu eigenlijk hoe dit georganiseerd wordt? En hoe worden de rollen en verantwoordelijkheden vastgelegd en gecommuniceerd binnen de organisatie?

De wereld om ons heen is op hoog tempo aan het veranderen. Bedrijven ontwikkelen steeds vaker strategie op digitaal gebied. Daarnaast wordt er steeds meer verwacht van organisaties op het gebied van het aantonen van kwaliteit van dienstverlening en de kennis van medewerkers.

Dit vergt aanpassing aan de rollen en verantwoordelijkheden van medewerkers bij organisaties. Vooral op digitaal vlak nemen de ontwikkelingen een grote vlucht. Organisaties moeten nadenken over de rol van het bieden van kwaliteit in een veranderende economie en de daarbij behorende kwaliteit en (digitale) strategie.

Het betekent dat er een aanpassing nodig is aan de inrichting van de organisatie, op hoger niveau (besturend) waar de strategie bedacht wordt en op lager niveau (uitvoerend) in de organisatie, waar de strategie beleefd en uitgevoerd moet worden. 

Lees de bijlage voor meer informatie over het belang van het vastleggen en communiceren van rollen en verantwoordelijkheden. In een later stuk gaan we in op het vastleggen hiervan. Heeft u behoefte aan het vastleggen van verantwoordelijkheden en het inrichten van een proces hieromheen? Neem contact met ons op. Wij ondersteunen u graag!