Anderhalve meter

Op het moment van schrijven bevindt onze samenleving zich al zo’n 7 weken in een intelligente lockdown. Bedrijven hebben moeten sluiten of hun medewerkers naar huis moeten sturen, om thuis te werken. En nu de statistieken de ‘goede’ kant opgaan, is er steeds meer sprake van- en roep om een versoepeling van de maatregelen. Kinderen kunnen vanaf 11 mei weer naar school en andere beroepsgroepen staan te springen om weer te mogen starten. 

Maar waar let je als organisatie nu op? Is het alleen een kwestie van tellen hoeveel mensen er aanwezig mogen zijn in het bedrijf, om bureaus te verplaatsen tot ze 1,5 meter van elkaar vandaan zijn en roosters op te stellen wie wanneer komt werken? Natuurlijk niet. 
De maatregelen, misschien wat soepeler, zullen de komende tijd nog wel blijven. Als we pech hebben zal het komende jaar minimaal in het teken staan van de anderhalvemetermaatschappij. 

Dus is het belangrijk om na te blijven denken wat dit betekent voor de continuïteit van het bedrijf. Misschien zijn er wel processen die aangepast moeten worden rondom de afspraken over thuiswerken of het bezoek aan- of contact met klanten. Misschien zijn er projecten gestopt die weer kunnen starten op een aangepaste manier. En wat betekent dat voor de continuïteit? Of het aanpassen van afspraken m.b.t. medewerkers die willen komen werken maar een lichte verkoudheid hebben. 

Heb je als organisatie duidelijk wat wel en niet mogelijk is? En dat gaat niet alleen om de juridische kant, maar juist ook om de procesmatige kant. Wat leggen we vast aan afspraken en hoe doen we dat? Hoe vaak kijken we naar de gemaakte afspraken en wie betrekken wij erbij? Welke invloed hebben medewerkers hierop? Het is de keuze tussen ad hoc en reactief reageren op aanpassingen die worden toegestaan door de overheid en tussen proactief kijken naar wat de mogelijkheden zijn. In veel bedrijfstakken gebeurt dit inmiddels. Er worden protocollen opgesteld waaraan bedrijven binnen bepaalde branches zich moeten houden. Als dit het geval is, is het daarna nog een kwestie van aanpassen naar de eigen situatie. Want wat betekenen deze protocollen en waar heeft het invloed op? 

Wij kunnen hierbij helpen. Wij vertalen deze branche brede protocollen naar de dagelijkse gang van zaken binnen jouw organisatie en kijken naar welke processen (al dan niet tijdelijk) aangepast zouden moeten worden. Daarnaast kunnen we kijken naar de risico’s die  bepaalde wijzigingen met zich mee zouden kunnen brengen en wat dit zou betekenen, we scannen de organisatie op AVG maatregelen die deze nieuwe manier van werken met zich meebrengen en we kijken naar de invloed die het wijzigen van processen hebben op de bedrijfscontinuïteit en contacten met (mogelijke) klanten.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op zodat we samen kunnen kijken naar wat wij voor u kunnen betekenen.