Investeren in kwaliteit, juist nu!

Procesoptimalisatie

Met het ingaan van de nieuwe COVID-19 maatregelen van de regering is er door veel bedrijven bepaalde dienstverlening weer (gedwongen) stopgezet.
En bij andere bedrijven loopt het werk wel door, maar werken mensen thuis of zijn bepaalde onderdelen binnen een bedrijf wat rustiger.

Als bedrijf probeer je door te gaan, het hoofd boven water te houden, maar intussen wil je ook dat je op de langere termijn nog steeds door kunt. Juist dit is daarom ook een tijd om eens kritisch naar je bedrijf te kijken. Welke zaken zouden er beter kunnen? Stel jezelf eens de volgende vragen: ben ik blij hoe alles in de organisatie nu loopt? Zijn er zaken die goed gaan? Zijn er zaken die beter kunnen? En waar zit dit hem dan in, mensen of processen?

Het is een periode waarin je als bedrijf kijkt of je nog wel de juiste strategie hebt. De doelstellingen die je jezelf hebt opgelegd, passen die nog bij wat je daadwerkelijk als bedrijf voor ogen hebt. En dan: zijn de processen die wij hebben opgesteld en uitvoeren, ook de processen zoals we ze willen hebben? Kunnen we zaken meer efficient aanpakken en op welke manier zouden we dat kunnen doen?

Want juist door kritisch te kijken naar je bedrijfsprocessen is er winst te behalen. Winst door het vinden van tijd (het tegelijkertijd uitvoeren van bepaalde handelingen) of het inzetten van mensen. Je kijkt naar de kwaliteit die je als organisatie biedt: waarom voeren we dit proces uit? Wat is de reden van het starten van een proces en wat verwachten we als output hiervan? En is die output ook datgene dat we als organisatie willen. En wat onze klanten of partners willen? Door hiernaar te kijken zet je als organisatie stappen tot het verbeteren van kwaliteit.

En wanneer je kritisch gekeken hebt naar de huidige kwaliteit die je als organisatie biedt, hoe dit verbeterd kan worden zodat je ook daadwerkelijk doet wat je strategie is, kun je de resources die je door het optimaliseren overhoudt op een andere gerichte manier inzetten. Bijvoorbeeld voor het vinden van nieuwe dienstverlening of nieuwe markten.

Benieuwd wat procesverbetering en daarmee verbetering van kwaliteit voor jouw bedrijf kan betekenen? Laten we eens koffie drinken!