Onze diensten

AR Professionele Diensten ondersteunt organisaties bij het inrichten van beleid en processen op het gebied van data security. Dit wordt breed gezien, data betreft niet alleen persoonsgegevens die van belang zijn voor de GDPR, maar ook financiële data, zoals offertes en contracten die u heeft afgesloten. Ook het belang van het beveiligen van deze informatie is groot. 

Wij bieden op drie onderdelen die nauw met elkaar samenhangen advies en begeleiding om u te helpen te voldoen aan standaarden en wet- en regelgeving. 

Data security

Riskmanagement

GDPR

Wij ondersteunen u op het gebied van het inrichten van beleid en processen eventueel op basis van de ISO 27001 en 27701, NIST, CIS of BIO frameworks. 

Wij bieden advies rondom de implementatie van organisatorische en technische controle  maatregelen, het inrichten van bewustzijnprogramma’s  en de begeleiding bij (mogelijk) certificeringen. 

De basis voor het beveiligen van informatie en data is het bewustzijn van de mogelijke risico’s. En het treffen van maatregelen om risico’s te verminderen. 

Wij ondersteunen bij het implementeren van risicomanagement door het uitvoeren van een risicoanalyse rondom cybersecurity en het implementeren van een verbeterplan. 

Het voldoen aan de GDPR is iets waar veel bedrijven mee worstelen. Want: wat mag wel en wat is niet toegestaan? Wij kijken met u hoe de huidige stand van zaken is rondom uw beleid en processen en bieden advies en begeleiding om dit in te richten. 

Wij bieden een Data Protection Officer/ Privacy Officer die u helpt om hier grip op te krijgen en te houden.

Wie ben ik?

AR Professionele Diensten is een eenmanszaak die is opgericht in 2017 en zich gespecialiseerd heeft in het begeleiden van bedrijven op het gebied van informatiebeveiliging en GDPR. Dit houdt in het opstellen van beleid en processen, het inrichten van awareness programma’s, het uitvoeren van (interne) audits en begeleiding bij certificeringen. Waar nodig werken wij samen met andere bedrijven en zzp-ers om het juiste te bieden. 

Enkele klanten