Hulp nodig bij Privacy & Security vraagstukken?

Weet u wat er op dit moment allemaal speelt op het gebied van Privacy & Security, welke standaarden van belang kunnen zijn om hier controle op te houden? Is uw data en informatie beveiligd en weet u welke risico’s uw organisatie op dit gebied loopt? Zijn uw medewerkers voldoende op de hoogte van het belang van privacy en security? 

Neem dan contact met mij op en we kijken samen waar uw wensen en behoeften liggen en hoe ik daarbij kan helpen. 

AVG & Privacy

Ondersteunen bij het inrichten van beleid, strategie en processen gericht op privacy en (inter)nationale wetgeving en standaarden zoals de AVG en ISO27701.

Security & Risk

Adviseren en begeleiden bij het voldoen aan standaarden zoals de ISO27001 en NEN7510 en hiermee het inzichtelijk krijgen van mogelijke risico's die uw organisatie loopt.

Compliance

Adviseren en begeleiden bij het inrichten van managementsystemen op basis van bijv. ISO9001 of EFQM gekoppeld aan het voldoen aan wetgeving en standaarden.